Akkodis strategisch voorkeurspartner voor managen talent en servicedesk van Standard Life
 


De uitdagingen van het bedrijf


De servicedesk van Standard Life was tien uur per dag, zes dagen per week bereikbaar en werd bemand door ingehuurde IT-krachten. Dit was een dure oplossing die ook nog een groot risico met zich meebracht:

Standard Life was te sterk afhankelijk geworden van de kennis van deze inhuurkrachten, waardoor de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kon komen door personeelsverloop.

Om zijn diensten toekomstbestendig te maken, had Standard Life een 24×7-ondersteuningsstructuur nodig die geschikt was voor nieuwe technologieën, gebieden en servicemodellen, met de middelen om specifieke kennis te behouden en SLA's te verbeteren tegen de best mogelijke kostprijs.


Onze oplossing


  • Een uitbreiding van het vaste personeelsbestand van de opdrachtgever, gecombineerd met de flexibiliteit van oproepkrachten; zo kan de personeelsinzet op- of afgeschaald worden op basis van de behoeften, terwijl de essentiële kennis behouden blijft.
  • Vermindering van het risico van gedeeld werkgeverschap, waarbij Akkodis volledig verantwoordelijk is voor de werving, het inwerken en het sturen van de prestaties van al het personeel.
  • Hooggekwalificeerde consultants met bewezen technische expertise, ondersteund door een gestructureerd loopbaanontwikkelings- en trainingsprogramma afgestemd op de behoeften van Standard Life.
  • Vaste, stabiele tarieven betaald als jaarlijkse eenmalige vergoedingen.
  • Betrokken en gemotiveerde werknemers die tweemaal per jaar een bonus krijgen op basis van hun individuele prestaties gekoppeld aan KPI's en SLA's.
  • Snelle inzet en optimalisatie van middelen dankzij de virtuele bench, training vooraf, kennisoverdracht, delen van best practices en buddyprogramma's.

Sector:
Bankwezen en financiële diensten

Het is tijd voor iets nieuws. Samen ontwikkelen we een slimmere toekomst.