Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Akkodis

Binnen Adecco Group Nederland, waar Akkodis onderdeel van is, vinden we maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Daarom zijn wij ook sinds 2010 MVO-gecertificeerd, iets waar we ontzettend trots op zijn! De certificering ‘MVO Prestatieladder’ zorgt voor balans tussen onze doelstellingen met betrekking tot People (mensen), Planet (milieu) en Profit (meerwaarde).

Door de inzet van onze collega’s heeft Akkodis altijd een belangrijke sociale rol gespeeld. Dit bewustzijn is door de jaren heen een steeds groter onderdeel geworden van onze strategie. Vandaag de dag luidt onze internationale missie dan ook ‘Making the future work for everyone’.

 

31 herkenbare MVO-thema’s

De MVO Prestatieladder bevat 31 MVO-thema’s die gericht zijn op het vergroten van het concurrentievoordeel van organisaties die vrijwillig de ethiek van hun productieketen en -cyclus garanderen, en moedigt bedrijven aan om sociaal en milieuvriendelijke initiatieven op de werkplek te ontwikkelen en toe te passen. De 31 thema’s hebben betrekking op onder andere goed werkgeverschap, eerlijk zakendoen, circulaire economie en klimaatverandering. 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Met onze werkzaamheden hebben we impact op de samenleving. We vinden het belangrijk om deze aan te laten sluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainability Development Goals - SDGs) van de Verenigde Naties. Specifiek gaat het om de volgende SDGs:In hoeverre onze werkzaamheden en ons managementsysteem ook in lijn zijn met de certificering MVO Prestatieladder, wordt beoordeeld door een onafhankelijke geaccrediteerde organisatie, in ons geval DNV.

Naast de certificering MVO Prestatieladder heeft sinds 2010 Adecco Group Nederland een certificaat van de stichting MVO-Register. De stichting MVO-Register maakt de MVO prestaties van Adecco Group Nederland middels een online portal zichtbaar voor klanten en andere relaties van MVO-Register. En in 2022 Voor Adecco Group Nederland hebben we 'Silver medal' van EcoVadis behaald! EcoVadis is dé nieuwe tool waar wij op transparante wijze onze duurzaamheidsontwikkelingen laten toetsen. De tool geniet steeds meer bekendheid waardoor het de commerciële positie van bedrijven versterkt.

 

Downloads

Voor meer informatie over maatschappelijk ondernemen bij Adecco Group Nederland, bekijk de volgende downloads:

Om gevallen van niet-naleving van de regels te melden, mail naar: nederland@akkodisgroup.com